Wie zijn we?

Vzw Kruislink is een dynamische organisatie in de bijzondere jeugdzorg. Het is een centrum voor Jeugdhulp waar kinderen, jongeren en gezinnen terecht kunnen met verschillende vragen en moeilijkheden. 

 

Er zijn twee deelorganisaties. ’t Kruispunt is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum dat gevestigd is in Beerse. De Link heeft als begeleidingstehuis een vestiging in Hulshout en in Westmeerbeek. 

 

Vanuit Kruislink werden de voorbije periode enkele nieuwe initiatieven genomen om zo goed mogelijk een antwoord te bieden op de noden van kinderen, jongeren en gezinnen in de regio. 

 

’t Keerpunt is een dienst voor kortdurende intensieve contextbegeleiding die ingezet kan worden in situaties waar het thuisverblijf van kinderen in het gedrang komt. 

 

Tenslotte zijn we ook actieve partner in de Trefplaats Jeugdhulp Kempen waar we diagnostiek en Krachtwerk(t)-begeleidingen bieden.