praktisch

Kostprijs

De begeleiding en het verblijf zijn gratis voor de ouders.

 

Wie kan aanmelden?

  • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
  • Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ)
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
  • Zorggarantie Antwerpen (Werf 2)

 

Hoe aanmelden?

Het aanbod vanuit het Keerpunt is rechtstreeks toegankelijk. We werken niet met een wachtlijst. De verantwoordelijken van de vermelde diensten worden op de hoogte gebracht als er een plaats vrij komt.

 

Voor aanmeldingen of meer informatie over ons aanbod kan u contact nemen met de opnameverantwoordelijke via het contactformulier