WIE KAN AANMELDEN?

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)

Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ)

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)

Zorggarantieplan (Werf 2)

 

HOE AANMELDEN?

Het aanbod vanuit het Keerpunt is deels rechtstreeks, deels niet-rechtstreeks toegankelijk. We werken niet met een wachtlijst. De (team)verantwoordelijken van de vermelde diensten worden op de hoogte gebracht wanneer er een open plaats is. 

 

Voor meer informatie over ons aanbod kan u contact nemen met de opnameverantwoordelijke via mail of via ons contactformulier