Hoe

De begeleiding start met een kennismakingsgesprek met alle betrokkenen.

 

Binnen de leefgroep observeren we  het functioneren van het kind/de jongere met het hele team.  Gelijktijdig brengt de contextbegeleider samen met het gezin in beeld wat goed en wat moeilijk loopt. Op basis hiervan stellen we concrete en actiegerichte doelen op. Dit doen we in samenspraak met het gezin, de verwijzer, de school en eventueel andere betrokken partijen.

 

Ieder(e) kind/ jongere krijgt tijdens zijn verblijf een individuele begeleider (IB) toegekend. De IB bespreekt regelmatig de kleine of grote zorgen met het kind/ de jongere. Hij heeft aandacht voor zijn of haar beleving en noden en biedt individuele ondersteuning in het groeiproces.   

 

Elk gezin wordt begeleid door een contextbegeleider. Deze contextbegeleider doorloopt een gelijkaardig traject met het gezin en het netwerk van het kind/de jongere. Zowel de individuele begeleider als de contextbegeleider voorziet altijd een traject op maat. 

 

Samenwerking is belangrijk.  Ieder kan zijn steentje bijdragen om tot oplossingen en groei te komen. Werken aan de doelstellingen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij vragen inzet  van zowel de leefgroep, de ouders (met hulp van de contextbegeleider) als van het kind/de jongere (met hulp van de individuele begeleider). Samen gaan we op zoek naar antwoorden en zetten onze woorden om in acties.

 

Onze aanpak:

 • Het hele gezin maakt deel uit van de begeleiding
 • We bieden een warme, huiselijke sfeer in de leefgroep met aandacht voor afspraken en regels om goed samen te leven.
 • Doorheen het verblijf leren kinderen en jongeren praktische én emotionele vaardigheden en leren ze zo zelfstandig mogelijk te ontwikkelen in verbinding met anderen.
 • We betrekken de ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kind.
 • Het aanwezige netwerk rond het gezin wordt ingeschakeld: familie, vrienden, school,… We proberen dit netwerk verder uit te breiden of te versterken want iedereen heeft steunfiguren nodig op wie je kan vertrouwen en bij wie je terecht kan.
 • We zijn betrokken en werken aanklampend: ook als het moeilijk loopt, laten we niet los.
 • We zetten de aanwezige krachten van de gezinsleden in om tot oplossingen te komen.
 • Communicatie verloopt op een open en duidelijke manier. We benoemen ook wat moeilijk of lastig is en zijn rechtuit. Je weet wat je aan ons hebt.  
 • We komen tot een gedeelde kijk op de problemen en verhogen de motivatie van alle gezinsleden om actie te ondernemen en vol te houden.
 • De nadruk ligt op veiligheid, opvoedingsvaardigheden en ontwikkelingskansen.
 • Dit alles realiseren we in partnerschap met alle betrokkenen. We werken  samen met andere hulpverleners rond het gezin.

 

Elke zes maanden evalueren we samen met het kind, de ouders en de aanmelder de vooropgestelde doelstellingen.. Ook de bezoekregeling wordt regelmatig geëvalueerd. Hiervan maken we een evolutieverslag. Dit verslag bezorgen we aan het gezin en de aanmelder.