Wie kan aanmelden

Enkel gemandateerde voorzieningen kunnen aanmelden:

  • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
  • Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ)
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
  • We hanteren geen wachtlijst. Opstartmogelijkheden worden telkens gemeld aan de betrokken teamverantwoordelijken.

Daarnaast is er een aanbod in het kader van Werf 2: zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen.