voor wie

Doelgroep

Gezinnen met moeilijkheden of problemen die vaak complex zijn en zich afspelen op verschillende levensdomeinen. Er kan sprake zijn van crisiskenmerken die vragen om snel te handelen. Bij de aanmelders is er grote bezorgdheid over de veiligheid van de kinderen/jongeren, maar tegelijk is er nog geloof in de krachten van het gezin om met intensieve begeleiding de moeilijkheden het hoofd te bieden. 

 

Regio

Arrondissement Turnhout.