verblijf Met laag-intensieve contextbegeleiding

De Link biedt verblijf in combinatie met contextbegeleiding. 

 

Verblijf

De kinderen en jongeren wonen (tijdelijk) in onze leefgroep. Naargelang de mogelijkheden van de thuissituatie, kunnen ze er van 4 tot 7 nachten per week verblijven. Een team begeleiders leidt het dagdagelijkse leven in goede banen en  heeft oog voor ieders talenten. Daarnaast heeft elk(e) kind/ jongere een individuele begeleider die de individuele noden en behoeften van het kind/ de jongere centraal zet en zorgt dat deze de nodige ruimte, zorg en ondersteuning krijgt. 

 

We hebben twee leefgroepen:

  • In de leefgroep van Hulshout verblijven 10 kinderen van 3 jaar tot 12 jaar
  • In de leefgroep van Westmeerbeek verblijven 9 jongeren van 12 jaar tot 18 jaar

 

Contextbegeleiding

In combinatie met het verblijf in onze leefgroep bieden wij laagintensieve contextbegeleiding aan. De contextbegeleider heeft wekelijks één contactmoment  met de ouders. Indien nodig, zijn het er meer. Deze contactmomenten kunnen zowel thuis als in de leefgroep plaatsvinden. Samen met de ouders worden hierover afspraken gemaakt. De contextbegeleiding legt de focus op de krachten binnen het gezin en de ruimere context ( familie, vrienden, school, hobby,…). en bekijkt hoe ze kunnen bijdragen tot een veiliger opvoedingsklimaat.  

 

Doel van de begeleiding

  • Kinderen en jongeren laten opgroeien in een huiselijke sfeer, waar ze zich veilig en aanvaard voelen.
  • Kinderen en jongeren tot rust/stabilisatie laten komen om groei opnieuw mogelijk te maken.
  • De ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren en ondersteunen, door het aanbieden van groeikansen en zorg op maat.
  • Aandacht hebben voor het psychosociaal welbevinden van het kind of de jongere en vaardigheden aanleren om beter met spanning of moeilijkheden om te gaan.
  • Streven naar veiligheid in het gezin zodat minimaal dagbezoeken mogelijk zijn.
  • Ouders aanmoedigen, ondersteunen en sterker maken in het opnemen van hun ouderrol.
  • Vergroten van krachten, competenties en succeservaringen van de gezinsleden.
  • Het netwerk of opvangnet rond het kind, de jongere en het gezin sterker maken.