leefgroep

Bij residentiële oriëntaties verblijven kinderen en jongeren tijdelijk in onze leefgroep die kan variëren naar grootte en samenstelling (leeftijd, geslacht,…). We bieden er een duidelijke structuur met vaste regels om ervoor te zorgen dat het samenleven er vlot verloopt. De begeleiding verwacht van de groepsleden dat ze zich aan de regels houden en ondersteunen hen om hun plekje te vinden, nieuwe vaardigheden aan te leren en zichzelf te kunnen zijn.

 

Normaal gaat iedereen naar school tijdens het verblijf. Kleuters en lagereschoolkinderen gaan naar een school in Beerse terwijl de jongeren gewoon naar hun eigen school gaan. Voor wie dit niet kan, wordt een duidelijke daginvulling voorzien met alternatieve opdrachten. Na schooltijd is er ruimte om te studeren of huiswerk te maken en op vrije momenten is er een gevarieerd activiteitenaanbod waaraan iedereen verwacht wordt deel te nemen.

  

Ook tijdens een ambulante oriëntatie is het mogelijk dat de jongere deelneemt aan activiteiten van de leefgroep. Dit wordt steeds vooraf besproken.