leefgroep

Bij residentiële oriëntaties verblijven kinderen en jongeren tijdelijk in onze leefgroep. Die kan variëren naar grootte en samenstelling (leeftijd, geslacht,…).  We bieden er een duidelijke structuur met vaste regels om ervoor te zorgen dat het samenleven vlot verloopt. De begeleiding ondersteunt de kinderen en jongeren om hun plekje te vinden, nieuwe vaardigheden aan te leren en zichzelf te zijn. 

 

Normaal gaat iedereen naar school tijdens het verblijf.  Kleuters en lagereschoolkinderen gaan naar een school in Beerse terwijl de jongeren gewoon naar hun eigen school gaan. Voor wie dit niet kan, wordt een duidelijke daginvulling voorzien met alternatieve opdrachten. Na schooltijd is er ruimte om te studeren of huiswerk te maken. Op vrije momenten is er een gevarieerd activiteitenaanbod waaraan iedereen moet deelnemen.

 

Ook tijdens een ambulante oriëntatie is het mogelijk dat de jongere deelneemt aan activiteiten van de leefgroep. Dit wordt altijd vooraf besproken.