Voor wie

Leeftijd

Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar komen in aanmerking. Verblijf in onze leefgroep kan vanaf 2,5 jaar. Daarnaast zijn ook nog andere oplossingen mogelijk zoals een samenwerking met en een verblijf in een CKG, internaat of andere voorziening binnen jeugdzorg.

 

Regio

Arrondissement Turnhout en naburige gemeenten.

 

Indicaties

  • Een heel breed gamma aan moeilijkheden komt in aanmerking voor onze diagnostiek. Dikwijls is er sprake van een combinatie van problemen, zowel bij kinderen of jongeren, bij de ouders als in de opvoeding.
  • Diepgaand onderzoek is nodig om deze moeilijkheden te begrijpen en in kaart te brengen.
  • Er is een advies nodig voor toekomstige hulpverlening zodat de ontwikkeling van het kind en het gezin terug optimale kansen krijgt.