voor wie

Leeftijd

De Link heeft een aanbod voor gezinnen met kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar. Verlenging is mogelijk tot de leeftijd van 25 jaar.

 

Regio

We richten ons op gezinnen in een straal van 25 kilometer rondom De Link (Hulshout - Westmeerbeek). Door de vlotte verbinding met het openbaar vervoer is ook regio Mechelen mogelijk.

 

Indicaties

Een verblijf in onze leefgroep kan aangewezen zijn in een situatie van verontrusting. Hiervan is sprake als de fysieke en/ of emotionele veiligheid en/of de ontwikkelingskansen van kinderen of jongeren in gedrang komen. 

Een waaier aan complexe problemen bij kinderen, ouders en/of hun netwerk kan ervoor zorgen dat ouders niet meer voldoende kunnen instaan voor de zorg aan en de opvoeding van hun kinderen. Wanneer een verblijf in de thuiscontext hierdoor (voorlopig) niet meer mogelijk is, kan het kind/de jongere (tijdelijk) in onze leefgroep verblijven.