opvang

We doen er alles aan om kinderen thuis te laten verblijven. Soms is het echter nodig om tijdelijk opvang buitenshuis te voorzien. In eerste instantie bekijken we met ouders en jongeren mogelijkheden binnen het eigen netwerk. Indien dit (nog) niet mogelijk is, kunnen we tijdelijke opvang bieden binnen onze organisatie.

 

Deze opvang kan nodig zijn als er gevaarlijke situaties ontstaan in het gezin of om de ouders rust en ademruimte te bieden. Het verblijf kan dan ook flexibel ingezet worden: van voltijds verblijf tot verblijf dat zich beperkt tot weekends, enkele overnachtingen, … Op deze manier komt er ruimte vrij voor groei: we plooien terug om te kunnen bouwen.

 

Ook wanneer voltijds verblijf is aangewezen, staat behoud van contact en de band tussen ouders en kinderen centraal. Intussen werkt de contextbegeleider intensief met de kinderen, jongeren en ouders aan veiligheidsdoelen om het verblijf zo kort mogelijk te houden en een terugkeer naar huis of naar het eigen netwerk te bewerkstelligen.

 

Het aanbod van opvang verschilt naargelang leeftijd, noden en regio. We beschikken over verschillende opvangmogelijkheden. 

 

De allerkleinsten kunnen terecht in ons Keerpunt-huis. Het gaat om een kleinschalig verblijf met een vaste, inwonende opvoedster met ervaring in de jeugdzorg. Jonge kinderen (0-3 jaar) die recht hebben op middelen van het zorggarantieplan (Werf 2) kunnen er drie maanden verblijven in een huiselijke en warme gezinssfeer. Ouders blijven dan ook welkom om zorgtaken op te nemen voor hun kind of om nieuwe vaardigheden te komen oefenen in een veilige leerruimte. Concreet zijn bezoeken vanaf de start van het verblijf mogelijk en worden deze gradueel opgebouwd.

  

Kinderen en jongeren kunnen opgevangen worden in onze leefgroepen te Beerse, Hulshout en Westmeerbeek. Hierbij wordt er rekening gehouden met de woonplaats van de ouders, bereikbaarheid, school of hobby’s, …