opvang

We doen er alles aan om kinderen thuis te laten verblijven. Soms is het echter nodig om tijdelijk opvang buitenshuis te voorzien. Eerst bekijken we met ouders en kinderen/jongeren de mogelijkheden binnen het eigen netwerk. Indien dit (nog) niet mogelijk is, kunnen we tijdelijke opvang bieden binnen onze organisatie.

 

Deze opvang kan nodig zijn als er gevaarlijke situaties ontstaan in het gezin of om de ouders rust en ademruimte te bieden. Het verblijf kan dan ook flexibel ingezet worden: van voltijds verblijf tot verblijf dat zich beperkt tot weekends, enkele overnachtingen, … Op deze manier komt er ruimte vrij voor groei: we plooien terug om te kunnen bouwen.

  

Wanneer voltijds verblijf aangewezen is, staat behoud van contact en de band tussen ouders en kinderen centraal. Intussen werkt de contextbegeleider intensief met de kinderen, jongeren en ouders aan veiligheidsdoelen om het verblijf zo kort mogelijk te houden en een terugkeer naar huis of naar het eigen netwerk te bewerkstelligen.

 

Het aanbod van opvang verschilt naargelang de leeftijd, noden en regio. We beschikken over verschillende opvangmogelijkheden

 

De allerkleinsten kunnen terecht in ons Keerpunt-huis. Dit is een kleinschalig verblijf met een vaste, inwonende opvoedster met ervaring in de jeugdzorg. Jonge kinderen van 0 tot 3 jaar die recht hebben op middelen van het zorggarantieplan (Werf 2) kunnen er drie maanden verblijven in een huiselijke, warme gezinssfeer. Ouders blijven welkom om zorgtaken op te nemen voor hun kind of om nieuwe vaardigheden te komen oefenen in een veilige leerruimte. Concreet zijn bezoeken vanaf de start van het verblijf mogelijk en worden deze gradueel opgebouwd.

  

Kinderen en jongeren worden opgevangen in onze leefgroepen te Beerse, Hulshout en Westmeerbeek. Hierbij wordt er rekening gehouden met de woonplaats van de ouders, bereikbaarheid, school of hobby’s, …