hoe

De begeleiding start met een kennismakingsgesprek, hiervoor worden de ouders, het kind, belangrijke personen uit het netwerk, de aanmelder en eventueel andere hulpverleners uitgenodigd.

De contextbegeleider brengt samen met het gezin in beeld wat goed en wat moeilijk loopt. Ieders zienswijze, wensen en verwachtingen komen aan bod. Op basis hiervan worden concrete en actiegerichte (veiligheids)doelen opgesteld. De ouders en kind/jongeren samen met hun supporters bespreken wat hiervoor nodig is en hoe ze deze doelen willen realiseren, dit alles krijgt vorm in een veiligheidsplan.

Verder kan het ook nodig zijn om samen met de contextbegeleider te werken aan bepaalde vaardigheden en het verminderen van stress in het gezin. Soms geven vooral praktische zaken veel spanning en we helpen dan ook om die problemen aan te pakken.

 

We willen samen en in overleg met de verschillende gezinsleden en hun supporters de handen uit de mouwen steken, dus niet enkel praten maar zeker ook in actie schieten!

 

Onze aanpak:

  • We geloven er sterk in dat kinderen en  jongeren het best opgroeien in hun eigen gezin, zolang dit kan op een veilige manier. De nadruk ligt op veiligheid, opvoedingsvaardigheden en ontwikkelingskansen.
  • Het hele gezin maakt deel uit van de begeleiding en krijgt inspraak. We hebben oog voor ieders zienswijze, ouders én kinderen/jongeren.
  • We benaderen gezinnen vanuit respect en stemmen ons telkens af op de eigenheid van gezinnen, waarbij we op zoek gaan naar de juiste taal en het juiste tempo.
  • Vanuit een sterk engagement naar samenwerking, werken we motiverend en houden vast, ook als gezinsleden dreigen af te haken of als de begeleiding angst, weerstand of kwaadheid oproept. We werken aanklampend en zetten door: ook wanneer het moeilijk loopt, geven we niet op!
  • We hebben een positieve ingesteldheid en focussen op de dingen die goed gaan om hiermee de problemen aan te pakken en tot oplossingen te komen.
  • We nemen niet over maar geven ouders en hun netwerk opnieuw verantwoordelijkheid en regie.
  • We houden van open communicatie: we zijn duidelijk, benoemen ook wat moeilijk is en zijn rechtuit. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar je weet wat je aan ons hebt!
  • Ook moeilijke onderwerpen of bezorgdheden maken we bespreekbaar, uiteraard met de nodige zorg, begrip en menselijkheid. 

 

We realiseren dit in partnerschap met alle betrokkenen, ook samen met andere hulpverleners rond het gezin. Hiertoe organiseren we doorheen de begeleiding op verschillende momenten netwerktafels of familieberaden. 

 

Regelmatig evalueren we ook met jongeren, ouders, aanmelder en andere betrokkenen het traject. We bekijken samen welke stappen werden gezet en waar we nog verder aan willen werken. Ook komt aan bod wat nog nodig is om de begeleiding af te ronden of er nog verlenging noodzakelijk is.

 

 Op het einde van onze begeleiding maken we een verslag. Dit verslag bezorgen we aan het gezin en de aanmelder.