Vzw Kruislink wil dat elk kind veilig kan opgroeien in verbondenheid met zijn gezin, zodat het optimale ontwikkelingskansen krijgt. 

 

Vanuit vzw Kruislink vertrekken we van het idee dat elke ouder diens kind(eren) graag ziet en een goede ouder wil zijn. Kinderen hebben hun ouders en een veilig nest nodig om goed te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat kinderen de beste kansen hebben wanneer ze opgroeien in verbondenheid met hun gezin, op voorwaarde dat hun fysieke en emotionele veiligheid gewaarborgd wordt en er voldoende ontwikkelingskansen zijn. De veiligheid van kinderen staat steeds voorop. Enkel als het echt nodig is, organiseren we een (tijdelijk) extern verblijf met een maximale verbinding met ouders.

 

Partnerschap met het gezin is noodzakelijk, ook bij acute onveiligheid of zeer grote verontrusting. We stellen samen met alle gezinsleden concrete doelstellingen op en willen een goede balans vinden tussen enerzijds de verwachtingen van de gezinsleden en anderzijds de bezorgdheden vanuit andere betrokkenen. We streven naar “goed-genoeg-ouderschap” en respecteren diversiteit en de culturele aspecten van elk gezin. 

 

In elk gezin zijn er mogelijkheden tot verandering en alle gezinsleden hebben een veranderingswens, ook als die niet direct wordt uitgesproken. We gaan ervan uit dat alle gezinsleden lijden onder de problemen en deze willen overwinnen, al weten ze vaak (nog) niet hoe. Vanuit een toekomstgerichte en doelgerichte insteek stimuleren we intrinsieke motivatie om tot verandering te komen. In elk gezin zijn naast de zorgen en risico’s, ook signalen van veiligheid, hulpbronnen en krachten aanwezig. Samen met supporters en vertrouwenspersonen uit hun netwerk zijn dit de bouwstenen tot groei en integratie.

 

We leggen de regie van het hulpverleningstraject zoveel mogelijk bij de verschillende gezinsleden. Door gezinsleden sterk te betrekken en keuzes te geven in hun traject, verminderen hun gevoelens van onmacht en versterkt hun ervaring invloed te hebben en bekwaam te zijn. Dit is een dynamisch proces waarbij we het traject afstemmen op het tempo en de vaardigheden van de verschillende gezinsleden. Ook hier zetten we de noden, de ontwikkeling en de veiligheid van de kinderen centraal.

 

Tenslotte zetten we sterk in op het netwerk rond het gezin. Vaak zijn er diverse problemen aanwezig die maatschappelijke integratie bemoeilijken. Door het informele netwerk (familie, vrienden, school, vrijetijdsbesteding) te betrekken, creëren we als het ware een opvangnet rondom het kind en zijn gezin.

 

Vzw Kruislink bestaat uit verschillende deelorganisaties nl. OOOC ’t Kruispunt, het Keerpunt en begeleidingstehuis De Link. Elke deelorganisatie onderschrijft de algemene pedagogische visie van de vzw en vertaalt deze naar de eigen specifieke expertise en aanbod in het hulpverleningslandschap.