praktisch

Kostprijs

De begeleiding is gratis voor de gezinnen. Bij kinderen of jongeren die in onze leefgroep verblijven, gaat automatisch twee derde van het kindergeld naar de overheid.

 

 

Wie kan aanmelden?

Iedere jeugdhulpaanbieder, zoals:

  • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
  • Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ)
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
  • Andere diensten: JAC, CLB, CAW,…

 

Hoe aanmelden?

Het aanbod vanuit ’t Kruispunt behoort tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. De aanmelder kan een aanvraag indienen bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Het is de ITP die uiteindelijk beslist of een jongere in aanmerking komt voor een oriëntatie. 

 

We werken met een wachtlijst, waarop vanuit de Intersectorale Toegangspoort (ITP) kan ingetekend worden. Wanneer een mogelijkheid tot opstarten vrijkomt, wordt de betrokken aanmelder gecontacteerd.

 

Voor meer informatie over ons aanbod kan u vragen stellen via het contactformulier.