Wat

Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar komen in aanmerking. Verblijf in onze leefgroep kan vanaf 2,5 jaar. Daarnaast zijn ook nog andere oplossingen mogelijk zoals de combinatie van onze hulp en een verblijf in een CKG.  

 


Wie

  • Een heel breed gamma aan moeilijkheden komt in aanmerking voor onze diagnostiek. Dikwijls is er sprake van een combinatie van problemen, zowel bij kinderen of jongeren als bij de ouders of in de opvoeding. Het hoeft niet steeds te gaan om externaliserende gedragsproblemen, ook emotionele moeilijkheden komen in aanmerking.  
  • Diepgaand onderzoek is nodig om deze moeilijkheden te begrijpen en in kaart te brengen. 
  • Er is een advies nodig voor toekomstige hulpverlening opdat de ontwikkeling van de kinderen en het gezin terug optimale kansen zouden krijgen. 

Regio

Arrondissement Turnhout en naburige gemeenten.