Wat

’t Kruispunt is een Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum (OOOC) in het arrondissement Turnhout. Het is een adviescentrum waar onderzoek gedaan wordt naar heel verschillende moeilijkheden in gezinnen met kinderen. Het gaat meestal om ingewikkelde situaties en ernstige (opvoedings)moeilijkheden waarbij de betrokkenen in en rond het gezin niet goed meer begrijpen wat er aan de hand is en wat er nodig is om weer verder te kunnen.

 

We bieden de modules ‘diagnostiek’ en ‘verblijf in functie van diagnostiek’ aan. Dit houdt in dat sommige kinderen en jongeren tijdens de diagnostiek thuis verblijven terwijl anderen tijdelijk naar onze leefgroep komen. In 't Kruispunt wordt er naast diagnostiek ook begeleiding geboden om samen aan de moeilijkheden te werken en krachten optimaal in te zetten. Op het einde van de begeleiding formuleren we telkens een advies vanuit onze bevindingen. Hierin beschrijven we welke hulp aangewezen is voor het kind, de jongere of het gezin.