hoe

De oriëntatie start met een intakegesprek met het kind, de ouders, de aanmelder, de onderzoeksbegeleider en de pedagogisch directeur van ’t Kruispunt.

Eens we gestart zijn, organiseren we twee keer per week (individuele of gezamenlijke) gesprekken die doorgaan in het gezin en in ons centrum. Samen brengen we zo ieders kijk, de moeilijkheden en de krachten beter in beeld. Met de inzet van iedereen zoeken we tegelijk hoe we de problemen anders kunnen aanpakken.

 

Voor ons onderzoek en de begeleiding werken we samen met scholen of andere partijen.

We vinden het belangrijk om open te communiceren en duidelijk te benoemen wat gezegd moet worden, ook wat moeilijk of lastig is. We zijn rechtuit en je weet wat je aan ons hebt.

 

De jongeren in onze leefgroep gaan indien mogelijk in de weekends naar huis. Deze bezoeken worden geleidelijk opgebouwd. In onderling overleg zoeken we naar een goede invulling en kijken we welke inspanningen iedereen kan leveren om de bezoeken positief te laten verlopen en verandering op gang te brengen. 

 

Ook in ambulante oriëntaties worden er afspraken gemaakt en werken we samen naar verandering.

 

Aan het einde wordt een advies geformuleerd dat we bespreken met de ouders, de kinderen en de aanmelder. Dankzij onze open manier van communiceren, houdt dit normaal weinig verrassingen in.

 

Tenslotte maken we een verslag dat bedoeld is voor de aanmelder en de eventuele vervolghulpverlening. Ouders en kinderen kunnen ieder hun deel van het verslag lezen en aanvullingen doen.