Het Keerpunt is een dienst voor intensieve en kortdurende contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van Signs of Safety en veiligheidsplanning. We richten ons op gezinnen met kinderen/jongeren van 0 tot 12 jaar. Via de krachten van het gezin en hun netwerk proberen we samen de moeilijkheden te verkleinen die een impact hebben op de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen en jongeren. We werken samen een veiligheidsplan uit, zodat kinderen/jongeren in het gezin kunnen blijven en ouders de regie behouden over hun gezinsleven. We zoeken oplossingen om het welbevinden van kinderen te vergroten en om ouders in hun ouderschap te versterken. Ook bekijken we wie vanuit het netwerk het gezin kan ondersteunen en welke externe diensten hulp kunnen bieden.

 

 

Onze pijlers:

  • Intensief samenwerken met het gezin.
  • Krachten van het gezin en hun netwerk aanspreken en versterken.
  • Aanwezige veiligheid versterken en gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren.
  • Uitwerken van veiligheidsplan om kinderen en jongeren optimale kansen te geven om binnen hun eigen gezin of netwerk op te groeien.
  • Regie over het gezinsleven terug zo veel mogelijk bij het gezin zelf leggen.
  • Ouderschap versterken door het hervinden van verbinding met het kind of de jongere, het leren van nieuwe vaardigheden en het opdoen van succeservaringen. 
  • Indien nodig bruggen bouwen naar instanties die ondersteuning kunnen bieden op verschillende levensdomeinen van de kinderen/jongeren of ouders (vb. financiële ondersteuning, bijkomende emotionele hulp, …).