Diagnostiek

Tijdens onze onderzoeksbegeleiding hebben we zeer regelmatig contact met ouders, kinderen en jongeren. Op deze momenten voeren we samen gesprekken, worden er situaties geobserveerd en zoeken we samen andere manieren om met de moeilijkheden om te gaan. Vooral bij jongere kinderen gebruiken we meer speelse of creatieve methodes om de ontwikkeling, de aanwezige krachten en kwetsuren duidelijk in beeld te krijgen. Wie in onze leefgroep verblijft, leren we vanuit het samenleven in groep ook beter kennen. 

 

In elke situatie wordt samen met de aanmelder of verwijzer gekeken welk de meest aangewezen werkvorm is. Als kinderen of jongeren thuis kunnen blijven tijdens het onderzoek, spreken we over een ambulante oriëntatie. Dikwijls is het makkelijker om problemen aan te pakken, patronen te doorbreken of nieuwe vaardigheden aan te leren via een verblijf in onze leefgroep. Deze residentiële oriëntatie kan ook een hulpmiddel zijn om rust te vinden voor alle betrokkenen.

 

Een begeleiding duurt 60 of 90 dagen, indien nodig verlengbaar met 30 of 60 dagen. 

 

We zoeken antwoorden op volgende vragen:

  • Wat is er aan de hand?
  • Hoe kunnen we deze moeilijkheden begrijpen?
  • Wat is er nodig om de problemen zo goed mogelijk op te lossen?