praktisch

Kostprijs

Twee derde van het kindergeld van de jongeren die in onze leefgroep verblijven, gaat automatisch naar de overheid.

 

Wie kan aanmelden?

Iedere jeugdhulpbieder kan aanmelden, zoals:

  • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
  • Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ)
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
  • Andere voorzieningen vanuit de jeugdzorg
  • Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

 

Hoe aanmelden?

Het aanbod verblijf vanuit De Link behoort tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulphulpverlening. De aanmelder kan een aanvraag indienden bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Het is de ITP die uiteindelijk de beslissing neemt of een jongere in aanmerking komt voor verblijf binnen De Link. 

 

We werken met een wachtlijst, waarop vanuit de Intersectorale Toegangspoort (ITP) kan ingetekend worden. Wanneer een mogelijkheid tot opstarten vrijkomt, wordt de betrokken aanmelder gecontacteerd.

 

Voor meer informatie over ons aanbod kan u contact nemen met opnameverantwoordelijke via het contactformulier.