Wat

Het Keerpunt biedt intensieve en kortdurende contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van Signs of Safety en veiligheidsplanning.

 

Intensieve en kortdurende contextbegeleiding:

  • Gezinnen met jonge kinderen van 0 tot 14 jaar.
  • Tot 3 contacten per week met het gezin (afhankelijk van wat er nodig is – dit kan veranderen doorheen de begeleiding).
  • Zes maanden, indien nodig éénmalig verlengbaar met maximum zes maanden.

  

Contextbegeleiding in functie van Signs of Safety en veiligheidsplanning:

  • Gezinnen met kinderen of jongeren van 0 tot 18 jaar.
  • Tot 3 contacten per week met het gezin (afhankelijk van wat er nodig is – dit kan veranderen doorheen de begeleiding).
  • Vier maanden, indien nodig éénmalig verlengbaar met maximum vier maanden.
  • Tijdens de begeleiding komt de begeleider steeds aan huis en iedereen in de context wordt betrokken: het kind, de jongere(n), de ouder(s). In samenspraak kan ook het ruimer netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden of school…) betrokken worden.