Wat

Het Keerpunt biedt intensieve en kortdurende contextbegeleiding en contextbegeleiding i.f.v. Signs of Safety en veiligheidsplanning.

 

Intensieve en kortdurende contextbegeleiding:

  • Gezinnen met jonge kinderen (0 – 14 jaar).
  • Tot 3 contacten per week met het gezin (afhankelijk van wat er nodig is – dit kan veranderen doorheen de begeleiding).
  • Zes maanden, indien nodig kan er éénmalig verlengd worden met maximum zes maanden.

 

Contextbegeleiding i.f.v. Signs of Safety en veiligheidsplanning:

  • Gezinnen met kinderen of jongeren (0 – 18 jaar).
  • Tot 3 contacten per week met het gezin (afhankelijk van wat er nodig is – dit kan veranderen doorheen de begeleiding).
  • Vier maanden, indien nodig kan er éénmalig verlengd worden met maximum vier maanden.
  • Tijdens de begeleiding komt de begeleider steeds aan huis en iedereen in de context wordt betrokken: het kind, de jongere(n), de ouder(s) maar ook het ruimer netwerk (bijvoorbeeld familie, vrienden of school…) kan in samenspraak betrokken worden.