wat

De Link is een kleinschalig begeleidingstehuis waar kinderen en jongeren verblijven die door verontrustende omstandigheden niet (volledig) thuis kunnen verblijven. We hebben twee leefgroepen, gelegen in de dorpskernen van Hulshout en Westmeerbeek, voor kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar.  

 

Soms start het verblijf op vraag van het gezin, in andere situaties beslist de jeugdrechter dat gedeelde zorg nodig is. De duur van het verblijf wordt individueel bekeken en kan erg verschillen. 

 

In de leefgroep zorgen we voor een huiselijke sfeer, waarin kinderen en jongeren tot rust kunnen komen. Vanuit een stabiele basis willen we hen samen met de ouders verder ondersteunen in hun ontwikkeling. Tegelijk bieden wij de ouders contextbegeleiding aan. We gaan samen op zoek hoe zij vanuit hun krachten actief hun ouderrol kunnen blijven invullen.  

 

Moeilijkheden en bezorgdheden worden openlijk besproken. We gaan samen op zoek naar een groeitraject voor het ganse gezin. Het vergroten van veiligheid staat hierbij steeds voorop. Zo streven we naar gedeelde zorg en willen we waar mogelijk de leiding terug aan de ouders geven. Daarnaast proberen wij, met toestemming van de ouders, het ruimere netwerk te betrekken zodat ook van hieruit steun kan geboden worden aan het gezin en het kind/de jongere. Ouders blijven altijd verantwoordelijk voor keuzes en beslissingen over hun kind.