wat

De Link biedt contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen: 

  • contextbegeleiding: contacten gaan door aan huis bij de jongere, maar eveneens op verplaatsing. Ongeveer wekelijks is er contact met de begeleider. Het netwerk van de jongere wordt in kaart gebracht, betrokken en hersteld waar nodig.
  • autonoom: reikt verder dan zelf-standigheid, is actiever en verwijst naar het volwassen ondernemen van activiteiten. Het betreft een evenwicht tussen rechten en verplichtingen die gepaard gaan met volwassenheid.   
  •  wonen: we willen een stabiele thuissituatie bekomen, die niet noodzakelijk gelijk is aan alleen-wonen. 

 

Doel van de begeleiding: 

  • Zelfstandig leven zo goed mogelijk vormgeven: zowel in huishoudelijke vaardigheden, zelfzorg, vrije tijd, financieel, opleiding/werk, … 
  • De jongere bewust leren omgaan met financiën.
  • Vaardigheden trainen die gelinkt zijn aan ontwikkelingstaken
  • Activeren en onderhouden van een kwaliteitsvol en steunend netwerk rond de jongere. 
  • Krachten aanwenden in het zoeken naar oplossingen of andere manieren van omgaan met moeilijkheden. 
  • Stabiele huisvesting realiseren in verhouding tot de financiële mogelijkheden. 
  • Stresshanteringsvaardigheden aanleren of versterken.