Hoe

  1. De begeleiding start met een kennismakingsgesprek met alle betrokkenen. 
  2. Samen met zijn begeleider brengt de jongere in beeld wat hij of zij al kan en waar hij/zij hulp bij wenst, op vlak van praktische vaardigheden, netwerk en psycho-sociaal functioneren. Op basis hiervan worden een doelenplan opgesteld rekening houdend met ontwikkelingstaken, dat de basis vormt voor evaluatiemomenten.  
  3. We verwachten motivatie en inzet van de jongere om samen met de begeleider actie te ondernemen. De jongere heeft veel inspraak in zijn begeleiding en wordt gestimuleerd om echt aan de slag te gaan, verantwoordelijkheden en initiatief op te nemen. De begeleider vertrekt vanuit de positie van gids in dit proces, laat de jongere zelf zaken doen die binnen zijn bereik liggen en ondersteunt waar nodig.