crisis

In samenwerking met het Crisismeldpunt -18 provincie Antwerpen bieden we ook crisisopvang en -begeleiding.

 

Crisisopvang en –begeleiding is een aanbod voor kinderen/jongeren van 2,5 tot 18 jaar en hun gezin die zich in een crisissituatie bevinden. Het biedt een oplossing op korte termijn, door ouders en kinderen/jongeren even ademruimte te bieden willen we verdere escalatie voorkomen. Het kind/ jongere kan 1 week in ons centrum verblijven, dit is verlengbaar met maximaal 1 week. De opvang wordt steeds aangeboden in combinatie met intensieve begeleiding. In deze periode installeren we samen met het gezin terug veiligheid voor alle gezinsleden, zodat een terugkeer van het kind/jongere naar huis mogelijk wordt.

 

 

 

 

De crisisopvang en -begeleiding start idealiter met een kennismakingsgesprek tussen de verschillende betrokkenen. Indien de ouders of zorgfiguren niet aanwezig kunnen zijn bij de opstart worden zij de eerst volgende werkdag gecontacteerd door de begeleider van ons centrum.

 

Onze aanpak:

  • Samen met alle betrokkenen bespreken we de zorgen die er zijn, maar we nemen ook voldoende tijd om de krachten die er nog zijn te verkennen.  Samen met alle betrokkenen bekijken we wat er nodig is om terug tot enig herstel te komen, en alzo de veiligheid in het gezin te versterken. We verwachten van iedereen inzet om de situatie terug leefbaar te maken voor alle gezinsleden. 
  • De nadruk lig op het installeren en bewaken van de veiligheid van elk gezinslid met expliciete aandacht voor de veiligheid van het kind.
  • Communicatie verloopt op een open en duidelijke manier, we benoemen ook wat moeilijk of lastig is.
  • Op basis van de aanwezige krachten en risico’s in het gezin bekijken we de opties voor mogelijke verdere ondersteuning met ieders welzijn voor ogen.  

 Op het einde van de begeleiding maken we een verslag. Dit verslag is gericht naar het Crisismeldpunt -18 en de eventuele vervolghulpverlening. Ouders en kinderen/jongeren kunnen ieder hun deel lezen en aanvullingen doen.

 

De jongere verblijft tijdelijk in onze leefgroep. Zowel de grootte als de samenstelling van de groep kan verschillen op vlak van aantal, geslacht en leeftijd. Het kan enkel goed lopen als iedereen rekening houdt met elkaar en de regels en afspraken nakomt. Er zijn heel wat vaste afspraken over de manier waarop de dagen verlopen en de activiteiten plaatsvinden. School en/of werk van de jongere is belangrijk. Indien de jongere niet naar school gaat, wordt er een duidelijke daginvulling voorzien.

 

Praktisch

  • Regio: arrondissement Turnhout en naburige gemeenten
  • Indicatie: er is een noodsituatie die als acuut beleefd wordt en waar onmiddellijk hulp geboden dient te worden.
  • Kostprijs: de begeleiding en het verblijf zijn gratis voor de ouders. 
  • Aanmelden: crisisopvang en -begeleiding is enkel beschikbaar via het Crisismeldpunt -18 provincie Antwerpen.