kostprijs

De begeleiding is gratis voor de gezinnen. Bij de jongeren die in onze leefgroep verblijven, gaat automatisch twee derde van het kindergeld naar de overheid.  

 

 

wie kan aanmelden?

  • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
  • Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ)
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
  • Andere diensten: JAC, CLB, CAW,…

 

 

hoe aanmelden?

Het aanbod vanuit ’t Kruispunt is niet-rechtstreeks toegankelijk.

 

We werken met een wachtlijst, waarop vanuit de Intersectorale Toegangspoort Jeugdhulp (ITJ) kan aangemeld worden. Wanneer een instroommogelijkheid vrijkomt, wordt de betrokken aanmelder gecontacteerd.

 

Voor meer informatie over ons aanbod kan u vragen stellen via het contactformulier of rechtstreeks: 014/75.17.10